love

ถ่ายไปเรื่อย ;)

posted on 17 Jan 2009 13:27 by iamindaclub in Lomo

สวนสันติชัยปราการ ถ่ายแบบพาโนรามา ใช้ฟิล์ม X-pro slide 135 ISO 100

ภาพที่ได้จะออกเป็นสีฟ้า

ถ่ายที่ถนนข้าวสาร ด้วยฟิล์ม Kodak ELITE chrome slide ISO100